תרגום חוזים

אנגלית<>עברית   

           * תרגום * עריכה * הגהה *                                              

                                                                חוזים, תביעות, תעודות, דוחות כספיים, מאזנים, דוחות שנתיים, דוחות ביקורת, חשבונאות    

 

050-7428456  ,09-9557427  :טלפון

          

 

 

stock_exchange_options.jpgaccounting.jpg   balance_sheet.jpg 

ink_and_feather_grey.gifimage_paperwork.gif 

 

 pen.gif